Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6437
Title: Машина для трибологічних випробувань пари тертя
Authors: Бурда, М. Й.
Драгомирецький, Я. М.
Шостаківський, І. І.
Лях, Ю. М.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 83877 С2 Україна, МПК G01N 3/00. Машина для трибологічних випробувань пари тертя / Бурда М. Й., Драгомирецький Я. М., Шостаківський І. І., Лях Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200606120 ; заявлено 02.06.2006. ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. – 3 с. : іл.
Abstract: Машина для трибологічних випробовувань пари тертя, одним з елементів якої є кульовий взірець, в присутності мастила, яка містить корпус, утримувач контрвзірція, привід руху контрвзірця, утримувач кульового взірця з приводом обертання, вузол навантаження і контрольно-вимірювальну апаратуру, яка відрізняється тим, що утримувач кульового взірця містить скобу з двома отворами, два співвісні циліндричні елементи, які розміщені в отворах скоби таким чином, що їх вісь обертання знаходиться в площині, паралельній до вектора швидкості руху між елементами пари тертя, причому торцеві поверхні циліндричних елементів, що мають можливість контакту з кульовим взірцем, виконані у вигляді внутрішніх конусів, а один з циліндричних елементів кінематично зв'язаний з приводом обертання, крім того утримувач взірця містить систему затиску кульового взірця між конічними поверхнями циліндричних елементів, яка має в своєму складі пружину.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6437
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83877 С2.pdf106.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.