Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6438
Title: Плунжер для піднімання рідини з обводнених газових і газоконденсатних свердловин
Authors: Кондрат, Р. М.
Климишин, Я. Д.
Кондрат, О. Р.
Василюк, Л. М.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 83920 С2 Україна, МПК E21B 43/00. Плунжер для піднімання рідини з обводнених газових і газоконденсатних свердловин / Кондрат Р. М., Климишин Я. Д., Кондрат О. Р., Василюк Л. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200612190 ; заявлено 20.11.2006. ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. – 3 с. : іл.
Abstract: Плунжер для піднімання рідини з обводнених газових і газоконденсатних свердловин, який містить корпус у вигляді втулки із сідлом в нижній частині, клапан і поплавок, який відрізняється тим, що поплавок виконаний у формі тороїду і жорстко з'єднаний за допомогою циліндроподібної тяги з дископодібним клапаном, корпус плунжера обладнаний у верхній частині отворами на боковій поверхні і в нижній частині - закритою знизу циліндроподібною камерою довжиною, не меншою довжини переміщення клапана, з отворами на боковій поверхні, а вихід насосно-компресорних труб обладнаний циліндричним патрубком з можливістю проходження його всередину поплавка і тяги без взаємодії з клапаном.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6438
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83920 С2.pdf101.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.