Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6439
Title: Пристрій для визначення положення границі розділу рідин
Authors: Кондрат, Р. М.
Климишин, Я. Д.
Мороз, Л. Б.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 83922 С2 Україна, МПК G01F 23/00. Пристрій для визначення положення границі розділу рідин / Кондрат Р. М., Климишин Я. Д., Мороз Л. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200612207 ; заявлено 20.11.2006. ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. – 2 с. : іл.
Abstract: Пристрій для визначення положення границі розділу рідин, що складається з пневмотрубки, яка частково занурена в ємність з рідинами, джерела стиснутого газу, вимірювального пристрою тиску, який відрізняється тим, що додатково містить реєструючий пристрій, з яким з'єднані датчик тиску, що є вимірювальним пристроєм тиску, та датчик переміщення пневмотрубки, з'єднаний з механізмом переміщення пневмотрубки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6439
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83922 С2.pdf86.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.