Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6440
Title: Спосіб обробки неоднорідних за проникністю продуктивних нафтоносних пластів
Authors: Кісіль, І. С.
Крижанівський, Є. І.
Кісіль, Р. І.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 83938 С2 Україна, МПК E21B 43/16, E21B 43/22. Спосіб обробки неоднорідних за проникністю продуктивних нафтоносних пластів / Кісіль І. С., Крижанівський Є. І., Кісіль Р. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200613539 ; заявлено 20.12.2006. ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. – 5 с. : іл.
Abstract: Спосіб обробки неоднорідних за проникністю продуктивних нафтоносних пластів, що включає послідовне нагнітання водного розчину полімеру, водного розчину поверхнево-активної речовини і води, який відрізняється тим, що у всі водонагнітальні свердловини нафтоносного продуктивного пласта, який задіяний кущовою насосною станцією системи підтримування пластового тиску, почергово закачують водний розчин індикаторного реагенту, на основі аналізу продукції видобувних нафтових свердловин визначають гідравлічні зв'язки між водонагнітальними і видобувними свердловинами, як розчин поверхнево-активної речовини вибирають 1-2%-ний водний розчин Ріпоксу-6, на основі встановлених гідравлічних зв'язків, віддалей між свердловинами, проникності і потужності продуктивного пласта, а також заданого контуру охоплення водним розчином Ріпоксу-6 розраховують об'єм розчину поліакриламіду для заповнення порового простору високопроникних колекторів пласта і об'єм водного розчину Ріпоксу-6, закачують у всі водонагнітальні свердловини розраховані об'єми водного розчину поліакриламіду, зупиняють процес закачування водного розчину поліакриламіду на 24-36 години для загущення розчину поліакриламіду у високопроникних порах нафтоносного пласта, закачують у всі водонагнітальні свердловини розраховані об'єми водного розчину Ріпоксу-6, зупиняють процес закачування водного розчину Ріпоксу-6 на 36-48 години для гідрофілізації породи пласта водним розчином Ріпоксу-6, після чого відновлюють закачування води у всі водонагнітальні свердловини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6440
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83938 С2.pdf113.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.