Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6441
Title: Прилад для склерометричних досліджень
Authors: Бурда, М. Й.
Гарасимів, Г. В.
Шкіца, Л. Є.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 84486 С2 Україна, МПК G01N 3/40. Прилад для склерометричних досліджень / Бурда М. Й., Гарасимів Г. В., Шкіца Л. Є. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200702314 ; заявлено 03.03.2007. ; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20. – 4 с. : іл.
Abstract: Прилад для склерометричних досліджень, який містить основу, встановлені на ній тримач взірця і привід переміщення системи дряпання з вузлом навантаження і противаги, тримачем індентора і вузлом реєстрації, який відрізняється тим, що система дряпання складається з корпусу у вигляді П-подібної рами, двох пружних плоских елементів, закріплених одним кінцем на корпусі горизонтально і вертикально і призначених для реєстрації нормальної і тангенційної складових сил дряпання відповідно, причому другий кінець вертикально розміщеного пружного елемента через шарнір з'єднаний з приводом переміщення системи дряпання, на другому кінці горизонтально розміщеного пружного елемента закріплено тримач індентора, а пружні елементи оснащені тензодатчиками, з'єднаними з вузлом реєстрації.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6441
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84486 С2.pdf119.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.