Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6442
Title: Спосіб ремонту стальних трубопроводів
Authors: Крижанівський, Є. І.
Федорович, Я. Т.
Полутренко, М. С.
Рудко, В. В.
Федорович, І. Я.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 84769 С2 Україна, МПК F16L 58/02, B08B 9/032. Спосіб ремонту стальних трубопроводів / Крижанівський Є. І., Федорович Я. Т., Полутренко М. С., Рудко В. В., Федорович І. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200613389 ; заявлено 18.12.2006. ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. – 5 с.
Abstract: Спосіб ремонту стальних трубопроводів, що включає відновлення дефектних ділянок, очищення поверхні трубопроводу від пошкодженого покриття, нанесення багатошарового захисного покриття, який відрізняється тим, що після очищення поверхні трубопроводу від пошкодженого покриття її піддають пластичному деформуванню, яке здійснюють піскоструменевою обробкою, для чого на поверхню металу труби через сопло діаметром до 10мм подають кварцовий пісок на відстані 70-150мм від сопла з кутом нахилу струменя піску до поверхні в межах 70-90º протягом 60с, після чого поверхню металу покривають ґрунтовкою, в склад якої входять бітумно-полімерна мастика, інгібітор корозії – біоцид ″В″ і неетилований бензин при такому співвідношенні компонентів, мас.%: бітумно-полімерна мастика 33,11 інгібітор корозії – біоцид ″В″ 0,66 неетилований бензин 66,23, а після висихання ґрунтовки наносять модифіковану мастику, в склад якої входять бітумно-полімерна мастика та інгібітор корозії – біоцид ″Г″ при такому співвідношенні компонентів, мас.%: бітумно-полімерна мастика 99,95 інгібітор корозії – біоцид ″Г″ 0,05, після чого накладають ізоляційну стрічку.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6442
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84769 С2.pdf96.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.