Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6443
Title: Пневмокомпенсатор
Authors: Лях, М. М.
Іващенко, В. Т.
Ханенко, В. М.
Короп, І. В.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 84901 С2 Україна, МПК F15B 1/00. Пневмокомпенсатор / Лях М. М., Іващенко В. Т., Ханенко В. М., Короп І. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200608395 ; заявлено 26.07.2006. ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. – 3 с. : іл.
Abstract: 1. Пневмокомпенсатор, що складається з корпусу, в якому установлені еластична розділююча діафрагма, що утворює газову і гідравлічну порожнини, і диск, жорстко закріплений на діафрагмі в газовій порожнині, кришки з вентилем для заповнення газом і штуцера для підводу рідини, який відрізняється тим, що містить пелюстки, установлені радіально під диском, диск перфорований наскрізними отворами, а газова порожнина корпусу частково заповнена захисною рідиною для запобігання розтріскуванню і старінню гуми. 2. Пневмокомпенсатор за п. 1, який відрізняється тим, що як захисну рідину використано незамерзаючий розчин, що містить піноутворюючі галогеновмісні компоненти, насичені хлором, бромом або фтором.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6443
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84901 С2.pdf78.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.