Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6444
Title: Пробіжна машина для випробовування канатів
Authors: Малько, Б. Д.
Харун, В. Р.
Лях, М. М.
Артим, В. І.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 84910 С2 Україна, МПК G01L 5/04, G01M 7/02, G01N 3/32, G01N 3/56. Пробіжна машина для випробовування канатів / Малько Б. Д., Харун В. Р., Лях М. М., Артим В. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200609967 ; заявлено 18.09.2006. ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. – 3 с. : іл.
Abstract: Пробіжна машина для випробовування канатів, яка містить приводний блок та кронблок, розміщений на нерухомій станині, та рухомий талевий блок, кінематично зв'язаний з кронблоком через гнучку ланку-канат, який послідовно огинає приводний барабан, шківи кронблока та рухомого талевого блока, утворюючи замкнутий контур, а також натяжний пристрій, яка відрізняється тим, що в конструкцію натяжного пристрою додатково введено рухому платформу, домкрат, розміщений між платформою натяжного пристрою та талевим блоком, генератор коливань, жорстко з'єднаний з платформою, пружні елементи, встановлені між платформою натяжного пристрою та нерухомою станиною, а пробіжну машину додатково оснащено вимірювальними приладами: динамографами, лічильником обертів та датчиком крутного моменту.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6444
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84910 С2.pdf108.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.