Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6445
Title: Опора ковзання
Authors: Бурда, М. Й.
Татарин, В. В.
Дрогомирецький, Я. М.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 85424 С2 Україна, МПК F16C 33/08. Опора ковзання / Бурда М. Й., Татарин В. В., Дрогомирецький Я. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200700742 ; заявлено 24.01.2007. ; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2. – 2 с. : іл.
Abstract: 1. Опора ковзання, яка містить цапфу вала, стакан з повздовжніми пазами, в яких розміщені вкладки твердого мастила і притискні пристрої, кожен з яких має пластину з опорною площадкою під вкладку твердого мастила для підтискання вкладок до робочої поверхні цапфи вала, яка відрізняється тим, що пластина кожного притискного пристрою виконана з двома пружними трапецієподібними відбортовками, розміщеними опозитно до опорної площадки так, що вони зігнуті на сторону, протилежну від поверхні, на якій розміщена вкладка твердого мастила. 2. Опора ковзання за п. 1, яка відрізняється тим, що між вкладками твердого мастила і стінками повздовжніх пазів наявні зазори. 3. Опора ковзання за п. 1, яка відрізняється тим, що опорна площадка і відбортовки виконані з відгинами, причому відгини на опорній площадці охоплюють бічні поверхні вкладки твердого мастила по периметру. 4. Опора ковзання за п. 1, яка відрізняється тим, що на дні кожного повздовжнього паза виконані дві поздовжні канавки, в які входять відгини пружних відбортовок.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6445
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85424 С2.pdf87.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.