Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6446
Title: Спосіб нанесення осесиметричних вихідних втомних тріщин на циліндричних зразках
Authors: Петрина Д. Ю.
Роп'як Л. Я.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 85519 С2 Україна, МПК G01N 3/20. Спосіб нанесення осесиметричних вихідних втомних тріщин на циліндричних зразках / Петрина Д. Ю., Роп'як Л. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200705249 ; заявлено 14.05.2007. ; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2. – 6 с. : іл.
Abstract: Спосіб нанесення осесиметричних вихідних втомних тріщин на циліндричних зразках, призначених для визначення характеристик тріщиностійкості, що включає циклічне навантаження циліндричного зразка з кільцевим ініціюючим V-подібним надрізом круговим згином із заданим прогином, який відрізняється тим, що циклічне навантаження циліндричного зразка здійснюють в два етапи, де на першому етапі до циліндричного зразка прикладають підвищене навантаження циклу, в результаті чого на дні кільцевого ініціюючого V-подібного надрізу по всьому периметру зароджується, а потім розповсюджується осесиметрична вихідна втомна тріщина правильної круглої форми довжиною, що дорівнює двом третім від її необхідної кінцевої величини, а на другому етапі - доведення осесиметричної вихідної втомної тріщини до кінцевої довжини здійснюють при пониженому навантаженні циклу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6446
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85519 C2.pdf200.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.