Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6447
Title: Спосіб підвищення нафтовіддачі високотемпературного тріщинувато-пористого пласта
Authors: Бойко, В. С.
Грибовський, Р. В.
Кеба, Л. М.
Бойко, Р. В.
Грибовський, О. Р.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 85696 С2 Україна, МПК E21B 43/16, E21B 33/138, E21B 43/27. Спосіб підвищення нафтовіддачі високотемпературного тріщинувато-пористого пласта / Бойко В. С., Грибовський Р. В., Кеба Л. М., Бойко Р. В., Грибовський О. Р. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200607950 ; заявлено 14.07.2006. ; опубл. 25.02.2009, Бюл. № 4. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб підвищення нафтовіддачі високотемпературного тріщинувато-пористого пласта, що включає запомповування у свердловину ізоляційного агента в рідині-носії та тампонування тріщин пласта, який відрізняється тим, що спочатку у свердловину запомповують 84 кг полівінілового спирту, розчиненого в 5,6 м3 води, закривають затрубний простір і запомповують під тиском 6,0 МПа ще 316 кг полівінілового спирту, розведеного в 21 м3 води, після чого в пласт протискують суміш із 560 кг карбаміду, 720 кг формаліну, 498 кг 15%-ної інгібованої соляної кислоти та 8м3 води під тиском 8,0 МПа, суміш витримують 3год. у свердловині, після чого здійснюють зворотне промивання і піднімають насосно-компресорні труби.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6447
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85696 C2.pdf141.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.