Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6448
Title: Підшипник ковзання
Authors: Бурда, М. Й.
Парайко, Ю. І.
Присяжнюк, П. М.
Криль, М. Я.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 85856 С2 Україна, МПК F16C 27/00, F16C 33/04, F16C 17/02, F16C 35/00. Підшипник ковзання / Бурда М. Й., Парайко Ю. І., Присяжнюк П. М., Криль М. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200606162 ; заявлено 02.06.2006. ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5. – 3 с. : іл.
Abstract: Підшипник ковзання, який містить корпус, цапфу вала та втулку, що її охоплює, який відрізняється тим, що у втулці, зі сторони її торців, виконані дві порожнини у вигляді циліндричних виточок, які розділяють втулку на охоплюючу цапфу вала та опорну частини, при цьому підшипник містить дві еластичні герметизуючі перегородки, які розміщені між згаданими частинами втулки, зі сторони їх торців, а у втулці та корпусі виконана система каналів для проходження масла через згадані порожнини перед надходженням в зазор між цапфою і валом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6448
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85856 C2.pdf111.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.