Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6449
Title: Підшипник ковзання для малих питомих навантажень
Authors: Бурда, М. Й.
Криль, Я. А.
Перепічка, В. В.
Присяжнюк, П. М.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 85857 С2 Україна, МПК F16C 33/10, F16C 17/02. Підшипник ковзання для малих питомих навантажень / Бурда М. Й., Криль Я. А., Перепічка В. В., Присяжнюк П. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200606192 ; заявлено 05.06.2006. ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5. – 2 с. : іл.
Abstract: Підшипник ковзання для малих питомих навантажень, який містить встановлений у корпусі та охоплюючий вал пористий вкладиш з герметичними торцями та заповненими рідким мастилом порами, причому в корпусі зі сторони вкладиша виконаний кільцевий паз, який утворює з зовнішньою поверхнею вкладиша камеру, який відрізняється тим, що у корпусі виконаний отвір, який з'єднує камеру з навколишньою атмосферою та в якому розміщений зворотний клапан.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6449
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85857 C2.pdf92.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.