Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6450
Title: Зубок шарошки бурового долота
Authors: Петрина, Ю. Д.
Яким, Р. С.
Пасинович, Т. Б.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 85941 С2 Україна, МПК E21B 10/16, E21B 10/08, E21B 10/52. Зубок шарошки бурового долота / Петрина Ю. Д., Яким Р. С., Пасинович Т. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200707134 ; заявлено 25.06.2007. ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5. – 4 с. : іл.
Abstract: Зубок шарошки бурового долота, що містить хвостовик і уражаючу головку клиноподібної форми з робочими гранями, де задня випукла, а передня ввігнута у вигляді циліндричної поверхні, вісь якої перпендикулярна площині симетрії зубка, задня грань якого має сферичну форму, а на передній грані є канавки, що можуть бути виконані напівкруглого перерізу і відноcно осі зубка можуть бути розташовані в повздовжньому напрямку, під гострим кутом до осі зубка, при цьому кромки двох осьових канавок можуть бути виконані у вигляді ребра клиноподібного поперечного перерізу чи трапецієподібного поперечного перерізу, який відрізняється тим, що хвостовик містить основу, виконану у вигляді конуса при вершині 120°.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6450
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85941 C2.pdf160.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.