Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6451
Title: Плунжер для підйому рідини з обводненої газової свердловини
Authors: Кондрат, О. Р.
Угриновський, А. В.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 86412 С2 Україна, МПК E21B 43/00, F04B 47/00, F04B 47/12. Плунжер для підйому рідини з обводненої газової свердловини / Кондрат О. Р., Угриновський А. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200612158 ; заявлено 20.11.2006. ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. – 3 с. : іл.
Abstract: Плунжер для підйому рідини з обводненої газової свердловини, що містить втулку, сідло, який відрізняється тим, що додатково містить ущільнювальну прокладку, встановлену на зовнішній поверхні плунжера між втулкою та внутрішньою стінкою колони насосно-компресорних труб, циліндричну тягу, розміщену всередині втулки, причому циліндрична тяга являє собою порожнистий корпус з горизонтальними елементами для закріплення керуючого стержня, який розміщений коаксіально тязі, та клапаном у вигляді конічних секторів, що закріплений до її нижньої частини і встановлений у сідло втулки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6451
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86412 C2.pdf147.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.