Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6452
Title: Змішувач для моторних палив
Authors: Мельник, В. М.
Козак, Ф. В.
Климишин, Я. Д.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 86449 С2 Україна, МПК B01F 3/08, B03B 5/04. Змішувач для моторних палив / Мельник В. М., Козак Ф. В., Климишин Я. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200704406 ; заявлено 20.04.2007. ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. – 3 с. : іл.
Abstract: Змішувач для моторних палив, що включає корпус, виконаний у вигляді труби, який відрізняється тим, що перпендикулярно осі корпусу вбудовано корпус ротора, в якому на пустотілій осі розміщено ротор типу Савоніуса, який виконаний у вигляді пустотілого елемента, на кінцях якого розміщені розпилювачі у вигляді отворів, а порожнина ротора сполучена із порожниною осі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6452
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86449 C2.pdf102.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.