Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6453
Title: Опора шарошкового долота
Authors: Татарин, В. В.
Бурда, М. Й.
Дрогомирецький, Я. М.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 86477 С2 Україна, МПК E21B 10/08. Опора шарошкового долота / Татарин В. В., Бурда М. Й., Дрогомирецький Я. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200706819 ; заявлено 18.06.2007. ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. – 3 с. : іл.
Abstract: 1. Опора шарошкового долота, яка містить лапу з нахиленою цапфою, встановлену на ній шарошку з кільцевою розточкою і замковий вузол у вигляді стрижнів Т-подібної форми, поперечна частина яких має дугоподібну форму, розміщених в радіальних каналах цапфи з можливістю взаємодії поперечної частини з стінками кільцевої розточки шарошки, яка відрізняється тим, що замковий вузол додатково містить притискні елементи, встановлені в радіальних каналах, причому самі радіальні канали виконані глухими. 2. Опора шарошкового долота за п. 1, яка відрізняється тим, що притискний елемент виконаний у вигляді пружини. 3. Опора шарошкового долота за п. 1, яка відрізняється тим, що притискний елемент виконаний із сплаву з ефектом пам'яті форми.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6453
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86477 C2.pdf203.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.