Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6456
Title: Пристрій для вимірювання швидкості ультразвуку
Authors: Лютак, І. З.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 86910 С2 Україна, МПК G01H 5/00. Пристрій для вимірювання швидкості ультразвуку / Лютак І. З. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200804340 ; заявлено 07.04.2008. ; опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для вимірювання швидкості ультразвуку, який містить генератор синхронізуючих імпульсів, схему керування, схему І1, генератор зондуючих імпульсів, електронний ключ, підсилювач, приймально-передавальний перетворювач, навантажений на вимірювальний зразок, де перший вихід генератора синхронізуючих імпульсів з'єднаний з першим входом схеми I1, другий вихід - з входом схеми керування, перший вихід якої з'єднаний з першим входом електронного ключа, другий вихід - з другим входом схеми I1, вихід якої з'єднаний з входом генератора зондуючих імпульсів, перший вихід якого з'єднаний з приймально-передавальним перетворювачем, навантаженим на вимірювальний зразок і паралельно з'єднаний з другим входом електронного ключа, другий вихід з'єднаний з третім входом електронного ключа і через його вихід з входом підсилювача, який відрізняється тим, що додатково введена схема помножувача частоти на 2pn, схема I2, селектор, лічильник, тригер, схема одиничного запуску, формувач імпульсів, де вхід схеми помножувача частоти на 2pn з'єднаний з третім виходом схеми керування, а перший вихід з'єднаний з першим входом схеми I2, а другий вихід - з першим входом селектора, другий вхід якого з'єднаний з першим виходом схеми одиничного запуску, а вихід з'єднаний з першим входом лічильника, другий вхід якого з'єднаний з другим виходом схеми I2, третій вхід з'єднаний з другим виходом схеми одиничного запуску, вхід якої з'єднаний з виходом тригера, перший вхід якого з'єднаний з першим виходом генератора синхронізуючих імпульсів, другий вхід якого з'єднаний з третім входом схеми I2 і паралельно з виходом формувача імпульсів, вхід якого з'єднаний з виходом підсилювача.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6456
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86910 C2.pdf200.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.