Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6458
Title: Спосіб оптимальної експлуатації підземних сховищ природного газу у покладах з пружно-водонапірним режимом їх виснаження
Authors: Гімер, Р. Ф.
Гімер, П. Р.
Гімер, Р. Р.
Деркач, М. П.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 87751 С2 Україна, МПК E21F 17/16 B65G 5/00. Спосіб оптимальної експлуатації підземних сховищ природного газу у покладах з пружно-водонапірним режимом їх виснаження / Гімер Р. Ф., Гімер П. Р., Гімер Р. Р., Деркач М. П. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200713624 ; заявлено 06.12.2007. ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. – 4 с.
Abstract: Спосіб оптимальної експлуатації підземних сховищ природного газу у покладах з пружно-водонапірним режимом їх виснаження, згідно з яким циклічно здійснюють закачування і відбір газу для споживачів, який відрізняється тим, що циклічну експлуатацію пластового покладу газосховища здійснюють при середньому значенні тиску в сховищі, що дорівнює початковому тиску в покладі Pсер=Ро або тиску насичення підпірних пластових вод метаном в покладі Pсер=Рн.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6458
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87751 C2.pdf98.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.