Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6459
Title: Спосіб визначення міжфазного натягу методом обертової краплі
Authors: Біліщук, В. Б.
Кісіль, І. С.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 87766 С2 Україна, МПК G01N 13/00. Спосіб визначення міжфазного натягу методом обертової краплі / Біліщук В. Б., Кісіль І. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200800269 ; заявлено 08.01.2008. ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб визначення міжфазного натягу методом обертової краплі, який полягає в тому, що здійснюють обертання капіляра із досліджуваними рідинами різної густини, вимірюють довжину обертової краплі, який відрізняється тим, що одержують зображення контуру обертової краплі, експериментально визначають координати всіх точок контуру обертової краплі на основі її зображення, переводять експериментально визначені координати в безрозмірну форму, порівнюють безрозмірні експериментально визначені координати з координатами точок теоретично розрахованих контурів обертової краплі для всіх можливих значень міжфазного натягу, на основі результатів порівняння вибирають такий теоретично розрахований безрозмірний контур обертової краплі, який відповідає експериментальному безрозмірному контуру, визначають довжину вибраного теоретично розрахованого безрозмірного контуру обертової краплі, а міжфазний натяг розраховують за залежністю.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6459
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87766 C2.pdf147.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.