Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6460
Title: Спосіб детектування сигналів із високими значеннями шуму
Authors: Карпаш, М. О.
Карпаш, О. М.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 87910 С2 Україна, МПК G01R 23/16. Спосіб детектування сигналів із високими значеннями шуму / Карпаш М. О., Карпаш О. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200712822 ; заявлено 19.11.2007. ; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16. – 7 с. : іл.
Abstract: Спосіб детектування сигналів із високими значеннями шуму, що полягає у розпізнаванні корисного сигналу заданої форми, який відрізняється тим, що для вказаного розпізнавання корисного сигналу використовують штучні нейронні мережі, при цьому виконують тренування нейронної мережі із одним прихованим шаром шляхом подавання на її вхід та вихід корисного сигналу без шуму, далі аналізують значення виходів нейронів у прихованому шарі при подаванні на вхід нейронної мережі зашумленого корисного сигналу, причому цей сигнал аналізують частинами, і кількість входів у нейронну мережу і виходів з неї дорівнює тривалості корисного сигналу, поділеній на крок його квантування, і якщо значення виходів нейронів у прихованому шарі близьке до одиниці, то поданий сигнал розпізнається як корисний.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6460
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87910 C2.pdf721.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.