Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6461
Title: Спосіб акустичного пошуку перешкод усередині трубопроводу
Authors: Ногач, М. М.
Слободян, В. І.
Криничний, П. Я.
Карпаш, О. М.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 88532 С2 Україна, МПК G01N 29/024, G01N 29/14. Спосіб акустичного пошуку перешкод усередині трубопроводу / Ногач М. М., Слободян В. І., Криничний П. Я., Карпаш О. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200714646 ; заявлено 24.12.2007. ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб акустичного пошуку перешкод усередині трубопроводу, що включає збудження акустичних хвиль акустичним перетворювачем, одну частину хвиль якого пропускають по робочому агенту, а другу - по стінці трубопроводу, який від-різняється тим, що визначають час розповсю-дження і швидкість акустичних хвиль в робочому агенті і в тілі трубопроводу і за різницею величин співвідношень Ср.а. tp.a/2 та Ст tт/2 визначають відстань від акустичного перетворювача до перешкоди.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6461
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88532 C2.pdf164.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.