Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6463
Title: Спосіб визначення глибини і напрямку проходження підземного трубопроводу
Authors: Костів, Б. В.
Кісіль, І. С.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 88698 С2 Україна, МПК G01V 3/00. Спосіб визначення глибини і напрямку проходження підземного трубопроводу / Костів Б. В., Кісіль І. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200714314 ; заявлено 19.12.2007. ; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб визначення глибини і напрямку проходження підземного трубопроводу, який передбачає під'єднання до стінки трубопроводу генератора змінного струму і використання вимірювальної системи, яка складається з двох систем магнітних антен, розміщених на визначеній відстані одна від одної, які визначають напруженість магнітного поля над трубопроводом, який відрізняється тим, що вимірювальну систему, яка містить п'ять магнітних антен, розміщують над трубопроводом під довільним кутом до осі трубопроводу, причому першу систему магнітних антен складають з трьох антен, а другу - з двох антен, які розміщують у визначених площинах щодо поверхні землі та напрямках відносно осі вимірювальної системи, визначають значення кута між віссю трубопроводу і віссю вимірювальної системи та проводять порівняння фаз сигналів, отриманих з антен, які розміщені в площині, перпендикулярній до осі вимірювальної системи, після чого на основі отриманої різниці фаз сигналів обчислюють глибину і напрям проходження підземного трубопроводу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6463
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88698 C2.pdf187.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.