Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6464
Title: Пристрій для обертання колони насосних штанг
Authors: Копей Б. В.
Копей В. Б.
Онищук С. Ю.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 88804 С2 Україна, МПК E21B 17/00, E21B 37/00. Пристрій для обертання колони насосних штанг / Копей Б. В., Копей В. Б., Онищук С. Ю. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200711768 ; заявлено 24.10.2007. ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22. – 2 с. : іл.
Abstract: Пристрій для обертання колони насосних штанг, що складається з упорного підшипника, розміщеного між підвіскою колони насосних штанг та затискачем полірованого штока, який відрізняється тим, що по всій довжині колони насосних штанг розміщено протектори, які складаються з лопаток, одна грань яких розміщена під гострим кутом до осі штанги таким чином, що при русі колони вниз забезпечується створення крутного моменту в напрямку загвинчування різьбового з'єднання штанг.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6464
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88804 C2.pdf95.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.