Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6465
Title: Спосіб вимірювання поверхневого натягу рідин
Authors: Кісіль, І. С.
Кісіль, Р. І.
Кучірка, Ю. М.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат 89128 С2 Україна, МПК G01N 13/00. Спосіб вимірювання поверхневого натягу рідин / Кісіль І. С., Кісіль Р. І., Кучірка Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200807743 ; заявлено 06.08.2008. ; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24. – 5 с. : іл.
Abstract: Спосіб вимірювання поверхневого натягу рідин, що включає вимірювання максимального тиску у газовому пухирці за допомогою занурених у досліджувану рідину капілярів, який відрізняється тим, що використовують три каліброваних за внутрішніми отворами капіляри, розміщені вертикально у досліджуваній рідині, причому перший і другий капіляри вибирають з однаковими внутрішніми діаметрами отворів, а нижній торець першого із них розміщують у досліджуваній рідині вертикально вище нижнього торця другого капіляра на задану відстань, нижній торець третього капіляра з більшим внутрішнім діаметром отвору розміщують на однаковому рівні із нижнім торцем другого капіляра, вимірюють максимальні тиски при утворенні газових пухирців із вихідних отворів кожного із трьох капілярів, а поверхневий натяг розраховують за допомогою відповідної залежності.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6465
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89128 C2.pdf240.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.