Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6466
Title: Циркуляційний клапан
Authors: Гарасимів, Г. В.
Костриба, І. В.
Issue Date: 2001
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 89235 С2 Україна, МПК E21B 34/00. Циркуляційний клапан / Гарасимів Г. В., Костриба І. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200713827 ; заявлено 10.12.2007. ; опубл. 11.01.2001, Бюл. № 1. – 4 с. : іл.
Abstract: Циркуляційний клапан, котрий містить корпус з розміщеними в один ряд радіальними каналами, ступінчасті золотник та ствол, пружину і зрізні гвинти, який відрізняється тим, що додатково включає фіксатор, виконаний у вигляді двох піввтулок, кільце, різьбову і стопорну втулки, золотник додатково містить клапан і радіальні канали, ствол додатково включає сідло клапана і радіальну канавку, корпус додатково містить другий ряд радіальних каналів і внутрішню канавку, причому золотник розміщений між стволом, що являє собою нерухомий ступінчастий плунжер, та корпусом, радіальні канали якого зміщені відносно радіальних каналів золотника в сторону його переміщення на величину ходу золотника при проведенні технологічних операцій, який взаємодіє із підпружиненим фіксатором, встановленим у внутрішню канавку корпусу з можливістю переміщення його до упору у торець внутрішньої канавки та перекриттям золотником радіальних каналів корпусу, в нижній частині якого закріплені різьбова втулка із розміщеним в ній кільцем і стопорна втулка, а у верхній частині закріплені зрізні гвинти, що встановлені у радіальну канавку ствола, та розміщений другий ряд радіальних каналів, при цьому уступи по кінцях золотника виконані з однаковою площею поперечного перерізу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6466
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89235 C2.pdf186.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.