Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6467
Title: Гідроциклон
Authors: Лях, М. М.
Вакалюк, В. М.
Яцишин, Т. М.
Солоничний, Я. В.
Лях, Ю. М.
Вільчик, О. Г.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 89267 С2 Україна, МПК B04C 5/00. Гідроциклон / Лях М. М., Вакалюк В. М., Яцишин Т. М., Солоничний Я. В., Лях Ю. М., Вільчик О. Г. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200804167 ; заявлено 02.04.2008. ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1. – 3 с. : іл.
Abstract: Гідроциклон, що містить корпус з конічною та циліндричною частинами і кришкою, в якій розміщено патрубок виводу очищеної рідини, та тангенціальний нагнітальний патрубок, що приєднаний до циліндричної частини корпуса, який відрізняється тим, що конічна частина корпуса додатково має рухому конічну вставку, яка розміщена співвісно конічній частині корпуса з внутрішньої його сторони, з утворенням кільцевої щілини для виносу твердої фракції, та елемент для регулювання розміру кільцевої щілини, закріплений на зовнішній кінцевій конічній частині корпуса і з'єднаний з рухомою конічною вставкою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6467
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89267 C2.pdf120.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.