Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6469
Title: Спосіб протикорозійного захисту підземних нафтогазопроводів, прокладених в болотних, замулених грунтах, які містять сульфатредукуючі бактерії
Authors: Крижанівський, Є. І.
Федорович, Я. Т.
Полутренко, М. С.
Гужов, Ю. П.
Федорович, І. В.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 89709 С2 Україна, МПК C23F 11/00, F16L 58/02. Спосіб протикорозійного захисту підземних нафтогазопроводів, прокладених в болотних, замулених грунтах, які містять сульфатредукуючі бактерії / Крижанівський Є. І., Федорович Я. Т., Полутренко М. С., Гужов Ю. П., Федорович І. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200807330 ; заявлено 27.05.2008. ; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4. – 3 с.
Abstract: 1. Спосіб протикорозійного захисту підземних нафтогазопроводів, прокладених в болотних, замулених ґрунтах, які містять сульфатредукуючі бактерії, що включає очистку поверхні трубопроводу, приготування ґрунтовки та модифікованої мастики на основі мастики бітумно-полімерної з наступним їх нанесенням на поверхню трубопроводу та наклеювання ізоляційної стрічки, який відрізняється тим, що на нафтогазопроводи наносять ґрунтовку, в яку додатково вводять інгібітор "Ж", який є четвертинною амонієвою сіллю загальної формули [R(R′)3N]+ X-, де R і R′ - вуглеводневі радикали, X - атом галогену. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до модифікованої мастики на основі бітумно-полімерної мастики додатково вводять інгібітор "Ж". 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ґрунтовку готують додаванням до бітумно-полімерної мастики інгібітора "Ж" та неетилованого бензину при такому співвідношенні компонентів, мас. %: бітумно-полімерна мастика 33,31-33,30 інгібітор "Ж" 0,05-0,10 неетилований бензин решта. 4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що використовують модифіковану мастику, яка містить бітумно-полімерну мастику та інгібітор "Ж" при такому співвідношенні компонентів, мас. % : бітумно-полімерна мастика 99,5-98,00 інгібітор "Ж" 0,05-2,00.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6469
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89709 C2.pdf124.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.