Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6470
Title: Акустичний спосіб безконтактного контролю глибини корозійного пошкодження трубопроводів
Authors: Карпаш, О. М.
Карпаш, М. О.
Рибіцький, І. В.
Котурбаш, Т. Т.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 90007 С2 Україна, МПК G01N 29/04 G01B 17/02. Акустичний спосіб безконтактного контролю глибини корозійного пошкодження трубопроводів / Карпаш О. М., Карпаш М. О., Рибіцький І. В., Котурбаш Т. Т. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200802378 ; заявлено 25.02.2008. ; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6. – 3 с. : іл.
Abstract: Акустичний спосіб безконтактного контролю глибини корозійного пошкодження трубопроводів, що полягає в їх неперервному однобічному скануванні і реєстрації відбитих коливань від поверхні труби, який відрізняється тим, що для сканування використовують безконтактний ультразвуковий перетворювач, реєструють час проходження ультразвукових коливань від перетворювача до об'єкта контролю на ділянці без корозії, потім, переміщуючи перетворювач паралельно поверхні труби, розташовують його над корозійною ділянкою та проводять вимірювання часу поширення ультразвукових коливань, при цьому величину корозійного пошкодження визначають за формулою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6470
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90007 С2.pdf152.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.