Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6472
Title: Спосіб діагностики трансформатора в процесі експлуатації
Authors: Михайлів, В. І.
Тимчишин, В. Б.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 91067 С2 Україна, МПК H02H 7/04 G01R 31/02. Спосіб діагностики трансформатора в процесі експлуатації / Михайлів В. І., Тимчишин В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200802713 ; заявлено 03.03.2008. ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб діагностики трансформатора в процесі експлуатації, що включає періодичну фіксацію його параметрів за допомогою датчиків, цифрування, аналіз параметрів за допомогою мікропроцесора, контроль щонайменше одного параметра, пов'язаного зі станом трансформатора, встановлення допустимих меж вказаного параметра та порівняння періодичних даних з граничними, оцінку стану трансформатора на основі отриманої інформації, який відрізняється тим, що для аналізу стану внутрішньої ізоляції вимірюють, наприклад, за допомогою мікрофона чи п'єзодатчика, звуковий сигнал, створений трансформатором, цифрують його, а за оцифрованими даними мікропроцесором визначають співвідношення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6472
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91067 С2.pdf351.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.