Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6473
Title: Газопісочний сепаратор
Authors: Копей, Б. В.
Кузьмін, О. О.
Костур, Б. М.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 91092 С2 Україна, МПК E21B 43/08. Газопісочний сепаратор / Копей Б. В., Кузьмін О. О., Костур Б. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200807646 ; заявлено 04.06.2008. ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12. – 4 с. : іл.
Abstract: Газопісочний сепаратор, що містить перфоровану насосно-компресорну трубу (НКТ), з розташованим в ній перфорованим патрубком, спорядженим фільтраційним матеріалом, який відрізняється тим, що додатково введено всмоктувальну трубку, розташовану всередині НКТ, сполучену із прийомом насоса, перфораційні отвори НКТ виконані більшого діаметра за отвори перфорованого патрубка, який додатково споряджений навитим на перфораційні отвори сітчастим фільтром, діаметр щілин сітки якого не більший за діаметр отворів перфорованого патрубка, до того ж у нижній частині НКТ виконана пісочна "кишеня", а у верхній - газовипускні отвори.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6473
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91092 С2.pdf164.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.