Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6476
Title: Установка для дослідження зносостійкості матеріалів в струмені зволоженого абразиву
Authors: Бурда, М. Й.
Довжинський, І. М.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 92234 С2 Україна, МПК G01N 3/56. Установка для дослідження зносостійкості матеріалів в струмені зволоженого абразиву / Бурда М. Й., Довжинський І. М., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200815285 ; заявлено 30.12.2008. ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. – 3 с. : іл.
Abstract: Установка для дослідження зносостійкості матеріалів в струмені зволоженого абразиву, яка містить корпус, бункер для абразиву, заслінку, яка лімітує кількість абразиву, ротор з радіальними каналами, двигун для обертання ротора і закріплені в утримувачах зразки, яка відрізняється тим, що на верхній площині ротора розміщений резервуар для зволожуючої рідини в формі багатокутної призми з числом кутів, рівним числу радіальних каналів ротора, і кути резервуара сполучені з каналами ротора отворами, причому на корпусі нерухомо закріплений дозатор з круглим отвором для надходження рідини, отвір виконаний у верхній кришці резервуара концентрично ротору.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6476
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92234 С2.pdf181.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.