Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6477
Title: Спосіб розробки нафтових родовищ
Authors: Бажалук, Я. М.
Карпаш, О. М.
Климишин, Я. Д.
Бажалук, В. Я.
Гутак, О. І.
Худін, М. В.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 92517 С2 Україна, МПК E21B 43/25. Спосіб розробки нафтових родовищ / Бажалук Я. М., Карпаш О. М., Климишин Я. Д., Бажалук В. Я., Гутак О. І., Худін М. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200811750 ; заявлено 02.10.2008. ; опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21. – 4 с.
Abstract: Спосіб розробки нафтового родовища без підтримання пластового тиску, який включає відбір нафти через експлуатаційні свердловини і періодичну дію на пласт імпульсами тиску через експлуатаційні свердловини при закритих затрубних засувках, який відрізняється тим, що у свердловині створюють підвищення тиску, яке перевищує значення пластового тиску, за допомогою робочої рідини та генераторів імпульсів тиску, встановлених на експлуатаційних свердловинах, переведених у режим нагнітання, при цьому величину підвищення тиску на усталеному режимі роботи системи із генератором імпульсів тиску визначають із відношення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6477
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92517 С2.pdf199.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.