Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6478
Title: Магнітний фільтр для уловлювання феромагнітних частинок
Authors: Бурда, М. Й.
Романишин, Л. І.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 92529 С2 Україна, МПК F01M 11/03. Магнітний фільтр для уловлювання феромагнітних частинок / Бурда М. Й., Романишин Л. І., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200815153 ; заявлено 29.12.2008. ; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21. – 4 с. : іл.
Abstract: 1. Магнітний фільтр для уловлювання феромагнітних частинок в моторному маслі двигуна внутрішнього згорання, який містить кільцевий постійний магніт, встановлений і зафіксований на обмежувачі, виготовленому з немагнітного матеріалу, розміщеному в порожнині, утвореній нішею блока циліндрів двигуна і масляним фільтром на штуцері масляного фільтра, який відрізняється тим, що додатково містить два кільцеві магнітопроводи, встановлені і зафіксовані на обмежувачі з обох сторін кільцевого магніту. 2. Магнітний фільтр за п. 1, який відрізняється тим, що на зовнішніх поверхнях магнітопроводів виконані кільцеві конічні канавки трикутного профілю. 3. Магнітний фільтр за п. 1, який відрізняється тим, що кільцеві магнітопроводи у площині контакту з кільцевим магнітом виконані з діаметром, на 2...3 мм більшим за діаметр кільцевого магніту. 4. Магнітний фільтр за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішні поверхні кільцевих магнітопроводів виконані конічними, при цьому зовнішня поверхня магніту може бути циліндричною або конічною.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6478
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92529 С2.pdf199.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.