Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6479
Title: Спосіб вимірювання величини зносу сталевої деталі
Authors: Бурда, М. Й.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 92530 С2 Україна, МПК G01N 3/56. Спосіб вимірювання величини зносу сталевої деталі / Бурда М. Й., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200815155 ; заявлено 29.12.2008. ; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб вимірювання величини зносу сталевої деталі, що полягає у закріпленні в отворі деталі на поверхні, що зношується, вставки-свідка, виконаної з матеріалу деталі у вигляді тіла обертання з нанесеною по всій її висоті зовнішньою різьбою і з твірною, перпендикулярною до осі обертання, у зношуванні деталі і оцінці величини зносу за зміною кутового положення твірної, який відрізняється тим, що в отворі деталі, в який встановлюють вставку-свідок, виконують внутрішню різьбу, відповідну до зовнішньої різьби вставки-свідка, вставку-свідок перед закріпленням піддають сульфідуванню, після чого сульфідовану вставку-свідок закріплюють в деталі шляхом її загвинчування по вказаній різьбі таким чином, щоб відкритий торець вставки-свідка знаходився урівень з поверхнею тертя, а величину зносу деталі визначають за зміною кутового положення твірної шляхом зняття відбитків з поверхні зносу за методом Баумана.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6479
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92530 С2.pdf142.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.