Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6481
Title: Автоматизований пристрій для намотування полімерно-композитного бандажа на трубу
Authors: Венгринюк, Т. П.
Копей, Б. В.
Копей, В. Б.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 92557 С2 Україна, МПК F16L 58/00, B65H 23/18. Автоматизований пристрій для намотування полімерно-композитного бандажа на трубу / Венгринюк Т. П., Копей Б. В., Копей В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200906550 ; заявлено 22.06.2009. ; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21. – 6 с. : іл.
Abstract: Автоматизований пристрій для намотування полімерно-композитного бандажа на трубу, що містить два давачі натягу, розташовані по краях розмотуваного матеріалу, з'єднані по диференційній схемі, контур регулювання натягом намотувального матеріалу, електродвигун, регулятор, підсилювач, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить трубу з приєднаними до неї парами півдисків - верхніх та нижніх, де верхні з нижніми з'єднані попарно шпильками і центрування яких відносно труби забезпечується чотирма притискними роликами, між верхніми півдисками на осі розташований шпулярник з рулоном матеріалу для утворення бандажа і паралельно до нього - притискний ролик, кінематично з'єднаний з віссю шпулярника, а також ванна із зв'язуючим компаундом, а контур регулювання натягом стрічки бандажа складається з двох давачів натягу, розташованих по краях розмотуваного рулону, з'єднаних по диференційній схемі, вихід якої через регулятор натягу, підсилювач, з'єднаний із колом керування тиристорного перетворювача, що живить двигун постійного струму, на валу якого знаходиться редуктор, ліві півдиски і шестірня, з якими кінематично з'єднані плече і шестірня пересування пристрою вздовж труби, а другий вихід підсилювача з'єднаний з виконавчим механізмом притискного ролика.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6481
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92557 С2.pdf215.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.