Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6484
Title: Породоруйнівна вставка
Authors: Яким, Р. С.
Петрина, Ю. Д.
Пасинович, Т. Б.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 92969 С2 Україна, МПК E21B 10/46. Породоруйнівна вставка / Яким Р. С., Петрина Ю. Д., Пасинович Т. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200904677 ; заявлено 12.05.2009. ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24. – 3 с. : іл.
Abstract: Породоруйнівна вставка, що включає робочу головку, циліндричний хвостовик з порожниною і розташований в ньому диск, герметизовану камеру, заповнену нестисливою рідиною з температурою кипіння, вищою за температуру нагрівання хвостовика в процесі роботи, яка відрізняється тим, що порожнина виконана у вигляді конуса з заокругленою вершиною радіусом R 2,5 мм, діаметр основи якого d визначається з співвідношення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6484
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92969 С2.pdf160.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.