Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6486
Title: Спосіб виявлення витоку побутового газу
Authors: Янишівський, М. Я.
Голубчак, І. В.
Івасюк, Д. Я.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 93311 С2 Україна, МПК G01N 31/22 G01M 3/04. Спосіб виявлення витоку побутового газу / Янишівський М. Я., Голубчак І. В., Івасюк Д. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200911361 ; заявлено 09.11.2009. ; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб виявлення витоку побутового газу, що включає виявлення меркаптану, який відрізняється тим, що використовують насичений водний розчин NaNО3, колір якого змінюється при його взаємодії з меркаптаном.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6486
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93311 С2.pdf205.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.