Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6487
Title: Опора бурового шарошкового долота
Authors: Крижанівський, Є. І.
Яким, Р. С.
Шмандровський, Л. Є.
Петрина, Ю. Д.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 94293 С2 Україна, МПК E21B 10/22. Опора бурового шарошкового долота / Крижанівський Є. І., Яким Р. С., Шмандровський Л. Є., Петрина Ю. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200904722 ; заявлено 13.05.2009. ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8. – 4 с. : іл.
Abstract: Опора бурового шарошкового долота, що складається з цапфи, на якій змонтована шарошка за допомогою периферійного, кінцевого роликового, замкового кулькового підшипників, між параметрами яких встановлені певні залежності, яка відрізняється тим, що на упорному торці цапфи вивиконано наплавлення для утворення підшипника ковзання "упорний торець лапи - упорний торець шарошки", центр найбільш віддаленої від осі долота кульки замкового підшипника кочення розташований на відстані А від осі долота, яка дорівнює А=0,314∙Dд, де Dд - діаметр долота, мм; а параметри підшипників вибираються відповідно до наступних співвідношень.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6487
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94293 С2.pdf181.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.