Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6489
Title: Установка для очищення стічних вод
Authors: Сабан, В. З.
Семчук, Я. М.
Гедзик, С. І.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 96203 С2 Україна, МПК C02F 3/12. Установка для очищення стічних вод / Сабан В. З., Семчук Я. М., Гедзик С. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201000992 ; заявлено 01.02.2010. ; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19. – 4 с. : іл.
Abstract: Установка для очищення стічних вод, що включає циліндричну ємність з конічним днищем, кінець якого містить випускний патрубок, трубопроводи підводу стічної води і відводу - очищуваної, електропривід, яка відрізняється тим, що установка додатково містить порожнисті фільтрувальні диски, об'єднані порожнистим валом у фільтрувальну насадку, яка виконана з можливістю обертання за допомогою електропривода і з'єднаною разом з ним крильчаткою, паралельно до вала насадки на бокових поверхнях ємності встановлені кварцеві футляри з лампами ультрафіолетового випромінювання та патрубок, з'єднаний із атмосферою, при цьому поверхня фільтрувальних дисків покрита нафтопоглинаючим сорбентом, наприклад, із вуглеводневого волокна, з біологічно-активним матеріалом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6489
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96203 С2.pdf188.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.