Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6490
Title: Стенд для випробовувань секцій шарошкових доліт
Authors: Крижанівський, Є. І.
Яким, Р. С.
Шмандровський, Л. Є.
Петрина, Ю. Д.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 96644 С2 Україна, МПК E21B 10/00. Стенд для випробовувань секцій шарошкових доліт / Крижанівський Є. І., Яким Р. С., Шмандровський Л. Є., Петрина Ю. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201000752 ; заявлено 26.01.2010. ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. – 5 с. : іл.
Abstract: Стенд для випробовувань секцій шарошкових доліт, що включає станину із встановленими на ній несучими стійками (колонами), на яких зібрані головні вузли стенда, кронштейн із встановленими на ньому гідростатичним підп'ятником для утримання обертового стола з плитою-вибоєм, пристрій для кріплення секцій долота, гідроциліндри, встановлені на верхній траверсі, штоки гідроциліндрів, встановлені в рухомих траверсах, електропривод, з'єднаний з валом стола, який відрізняється тим, що стенд додатково оснащений гідравлічною системою, яка складається з бака, заповненого рідиною із зануреним в нього столом з плитою-вибоєм, входом сполученого через виконаний на лапі шарошки патрубок, всмоктувальні та нагнітальні трубопроводи, оснащені вимірювальною апаратурою - манометрами і мановакуумметрами, фільтрами, нагнітачами відцентровими, запірною арматурою, а входом - через зливний трубопровід - із баком-відстійником, на стійках (колонах) додатково встановлено дві траверси із отворами для проходження штоків, які з'єднують гідроциліндри, закріплені на верхній траверсі із пристроєм для кріплення секцій, при цьому верхня додаткова траверса сполучена із додатково введеними упорами, які закріплені в нижній додатковій траверсі, на штоках жорстко закріплені вилки, розташовані між верхньою і нижньою додатковими траверсами, де щоки вилок, які містять фіксуючі гвинти, введені у пази втулок, вільно посаджених на стійках (колонах) з їх охопленням, крім цього вал стола з'єднаний з електроприводом, встановлений у радіальному підшипнику і з'єднаний муфтою з вихідним валом редуктора, на якому встановлений давач крутного моменту, вихід якого з'єднаний із самописцем.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6490
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96644 С2.pdf381.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.