Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6491
Title: Спосіб передавання та приймання інформації
Authors: Николайчук, Я. М.
Воронич, А. Р.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 96665 С2 Україна, МПК H04B 1/69. Спосіб передавання та приймання інформації / Николайчук Я. М., Воронич А. Р. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201004538 ; заявлено 19.04.2010. ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб передавання та приймання інформації, при якому вводять псевдовипадкові або псевдошумові двійкові послідовності в сигнал, що передається модулятором, і видаляють їх із сигналу, який приймається демодулятором, і при передаванні або прийманні інформації використовують широкосмугові сигнали, ентропія розподілу ймовірностей станів яких поставлена у відповідність до елементів інформаційного повідомлення, який відрізняється тим, що при передаванні або прийманні інформації додатково використовують ентропію ймовірностей переходу з одного стану в інший.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6491
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96665 С2.pdf199.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.