Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6492
Title: Спосіб передавання та приймання інформації
Authors: Николайчук, Я. М.
Гринчишин, Т. М.
Воронич, А. Р.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 96853 С2 Україна, МПК H03M 13/00. Спосіб передавання та приймання інформації / Николайчук Я. М., Гринчишин Т. М., Воронич А. Р. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201005665 ; заявлено 11.05.2010. ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб передавання та приймання інформації, при якому маніпульовані сигнали формують на основі чотирьох сигнальних ознак, які поставлені у відповідність до елементів інформаційного повідомлення, який відрізняється тим, що сигнальні ознаки інформаційних бітів "1" і "0" модулюють бітовими послідовностями кодів Галуа, а приймання інформаційного повідомлення здійснюють шляхом демодуляції, виявлення та виправлення помилок в переданих даних.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6492
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96853 С2.pdf318.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.