Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6494
Title: Пристрій для фінішної антифрикційної безабразивної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь
Authors: Бурда, М. Й.
Парайко, Ю. І.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 98422 С2 Україна, МПК C23C 18/16, C23C 18/31. Пристрій для фінішної антифрикційної безабразивної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь / Бурда М. Й., Парайко Ю. І., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201105495 ; заявлено 29.04.2011. ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. – 6 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі машинобудування, а саме до конструкції пристрою для фінішної антифрикційної безабразивної обробки (ФАБО) внутрішніх циліндричних поверхонь. Пристрій містить корпус, два опозитно встановлені у ньому натираючі вузли, виконані із можливістю радіального переміщення відносно корпусу, натираючі вузли виконані у вигляді циліндрів, на робочих торцевих частинах яких закріплені інструменти - натираючі стрижні, шток, встановлений у корпусі із можливістю осьового переміщення, вузол навантаження, який складається із пружного елементу, стискаючого гвинта та засобу для передачі зусилля від штоку до натираючих вузлів, причому засіб для передачі зусилля від штоку до натираючих вузлів додатково містить кулачковий механізм, виконаний у вигляді клина, закріпленого шарнірно на штоці з можливістю взаємодії робочих поверхонь клина з неробочими торцевими поверхнями натираючих вузлів, виконаними у вигляді сфер. У корпусі виконані три осьові пази, причому у двох, які розміщені опозитно, встановлений пружний елемент вузла навантаження, сам пружний елемент виконано у вигляді U-подібної пружини, закріпленої на штоці болтом, який загвинчений у шток через третій осьовий паз корпусу. Винахід забезпечує компактність пристрою і можливість його використання для ФАБО отворів малого діаметра, стабільність і високу якість процесу формування покриття прироблюваність, антифрикційність, зносостійкість, стійкість до схоплювання у парі тертя.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6494
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98422 С2.pdf245.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.