Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6495
Title: Пристрій для ремонту обсадних колон
Authors: Кондрат, Р. М.
Дячук, Н. С.
Климишин, Я. Д.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 98732 С2 Україна, МПК E21B 29/10, F16L 55/162. Пристрій для ремонту обсадних колон / Кондрат Р. М., Дячук Н. С., Климишин Я. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201103507 ; заявлено 24.03.2011. ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для ремонту обсадних колон при їх негерметичності містить корпус із закріпленими на ньому ущільнюючими елементами. Для забезпечення герметичності та відновлення гладкості внутрішньої поверхні колони корпус складається з верхньої і нижньої частин, з'єднаних скріплюючим стержнем, де верхня частина містить нагрівний елемент з електрокабелем живлення, а в порожнині нижньої частини корпусу розміщено підпружинений термоклей у твердому стані.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6495
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98732 С2.pdf192.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.