Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6496
Title: Опора бурового шарошкового долота
Authors: Яким, Р. С.
Петрина, Ю. Д.
Яким, І. С.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 99363 С2 Україна, МПК E21B 10/22, F16C 17/02. Опора бурового шарошкового долота / Яким Р. С., Петрина Ю. Д., Яким І. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201014066 ; заявлено 25.11.2010. ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. – 8 с. : іл.
Abstract: Опора бурового шарошкового долота містить цапфу з наплавленим шаром твердого антифрикційного сплаву, шарошку, виконану з пазами на поверхні ковзання радіального периферійного підшипника, які орієнтовані під кутом 35-50° до поперечної осі симетрії цапфи і заповнені антифрикційними серповидними вставками, а також містить вузол герметизації. При цьому опора додатково містить тришарову плаваючу втулку, що виконана зі сталевої основи, на яку з зовнішньої і внутрішньої сторони по краях, шириною ¼ ширини втулки, нанесено композиційний матеріал з модулем пружності нижче модуля пружності матеріалу шарошки і цапфи, середина втулки з зовнішньої і внутрішньої сторони має наплавлення з антифрикційного зносостійкого матеріалу, а також містить додатковий осьовий підшипник ковзання "упорний торець цапфи лапи - упорний торець шарошки", який містить наплавлення шару зносостійкого антифрикційного сплаву на упорний торець цапфи лапи, а упорний торець шарошки виконаний з глухими отворами, із запресованими мідними циліндричними вставками. Виконання опори ковзання з плаваючою тришаровою втулкою дозволяє покращити умови тертя в опорі, при цьому забезпечується плавність обертання шарошок, що усуває відмови цих опор у процесі пуску і припрацювання долота на вибої.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6496
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99363 С2.pdf404.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.