Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6497
Title: Опора бурового шарошкового долота
Authors: Яким, Р. С.
Петрина, Ю. Д.
Яким, І. С.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 99530 С2 Україна, МПК E21B 10/22, F16C 17/02. Опора бурового шарошкового долота / Яким Р. С., Петрина Ю. Д., Яким І. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201015702 ; заявлено 27.12.2010. ; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16. – 9 с. : іл.
Abstract: Опора бурового шарошкового долота містить цапфу, на якій змонтовано шарошку за допомогою замкового підшипника кочення і кінцевого підшипника ковзання, що складається з п'яти, встановленої в циліндричній виточці у центральній частині торця цапфи, а також містить засіб розвантаження замкового підшипника, виготовлений у вигляді запобіжного виступу на підп'ятнику і в центральній частині торця цапфи виконується сферична виточка, що спряжена з циліндричною виточкою із утворенням посадкової поверхні, в яку вставлено п'яту, зафіксовану штифтами, а вздовж п'яти та торця опори у вертикальному напрямку виконаний паз для підводу охолоджуючого агента. При цьому в опору додатково введено осьовий підшипник ковзання "упорний торець цапфи лапи - упорний торець шарошки", де на упорний торець цапфи лапи з зовнішнім діаметром DТ.Ц. наплавляється антифрикційний зносостійкий сплав і його робоча площина має форму випуклої сферичної поверхні радіусом Rсф.вип., а упорний торець шарошки цементується та виконується з антифрикційними вставками, розташованими у шаховому порядку з середнім рядом по діаметру DCр., що чисельно рівний середньому діаметру DCp.Т.Ц. упорного торця цапфи лапи, і його робоча площина має форму увігнутої сферичної поверхні радіусом Rсф.увіг., при цьому виконуються умови. Виконання осьового підшипника ковзання "упорний торець цапфи лапи - упорний торець шарошки" дозволяє стабілізувати роботу опори в осьовому напрямку. Технічний результат: спряжені площини упорних торців по сферичній увігнутій і випуклій поверхні дозволяють максимально забезпечити не тільки самовстановлення опори, а й усунути ефекти вібрацій в опорі та створювати сприятливі умови тертя ковзання при зміщенні контактуючих упорних торців шарошки і цапфи лапи.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6497
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99530 С2.pdf440.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.