Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6498
Title: Зубок шарошки бурового долота
Authors: Яким, Р. С.
Петрина, Ю. Д.
Яким, І. С.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 99966 С2 Україна, МПК E21B 10/16. Зубок шарошки бурового долота / Яким Р. С., Петрина Ю. Д., Яким І. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201015147 ; заявлено 16.12.2010. ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. – 11 с. : іл.
Abstract: Зубок шарошки бурового долота містить хвостовик і уражаючу головку клиноподібної форми з робочими гранями, де задня випукла, а передня ввігнута у вигляді циліндричної поверхні. Задня грань має сферичну форму, а на передній грані є канавки. Хвостовик містить основу, виконану у вигляді конуса при вершині 120°. Для підвищення надійності з'єднання "зубок-шарошка" циліндричний твердосплавний хвостовик містить конусоподібну порожнину із заокругленою вершиною радіусом Rпop=2,5 мм, діаметр основи d і глибина homв якої визначається з співвідношень: D1/d=2, hoтв/hxв=1,37…1,39, де D1 - діаметр хвостовика зубка, мм, homв - глибина порожнини в тілі зубка, hxв - висота хвостовика зубка, яка заповнена матеріалом, що має границю пружності і тріщиностійкості вищу за матеріал тіла зубка, крім цього хвостовик додатково оснащений втулкою, що має в основі конус, розміри якої відповідають співвідношенням: 0,69<D1/D2<1; 0,4D1N1/D2N20,5, де D1 - діаметр внутрішньої поверхні втулки, D2 - діаметр зовнішньої поверхні втулки, N1 - натяг, що забезпечується внутрішньою поверхнею втулки діаметром D1, N2 - натяг, що забезпечується зовнішньою поверхнею втулки діаметром D2.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6498
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99966 С2.pdf332.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.