Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6499
Title: Пристрій формування імпульсів
Authors: Николайчук, Я. М.
Заведюк, Т. О.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 100263 C2 Україна, МПК H03K 5/153. Пристрій формування імпульсів / Николайчук Я. М., Заведюк Т. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201013543 ; заявлено 15.11.2010. ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій формування імпульсів належить до імпульсної техніки. Пристрій ґрунтується на розширенні функціональних можливостей прототипу додатковим використанням схеми піднесення вхідного сигналу до квадрата. Пристрій забезпечує перетворення синусоїдального сигналу в потік імпульсів, адекватний по характеристиках реакції нейрона на вхідний гармонічний сигнал і може бути використаний як імпульсний перетворювач гармонічних сигналів при побудові компонентів нейропроцесорів, призначених для розпізнавання гармонічних сигналів в задачах автоматизації вводу даних в машину, ідентифікації голосу, розпізнавання облич.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6499
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100263 С2.pdf216.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.