Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6500
Title: Свердловинна насосна установка
Authors: Воробйов, М. С.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 100309 С2 Україна, МПК F04B 47/00, F04B 47/14, E21B 43/00, B66D 1/24, B66D 3/20. Свердловинна насосна установка / Воробйов М. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201105352 ; заявлено 26.04.2011. ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23. – 4 с. : іл.
Abstract: Свердловинна насосна установка, яка містить двигун, лебідку з канатною системою барабанного привода противаги та підвіски колони штанг, систему реверсування, яка містить механічний редуктор. Для зменшення динамічних навантажень на ланки установки додатково введений ще один двигун, у системі реверсування механічний редуктор виконаний диференціальним, до кожного з однакових сонячних коліс якого приєднаний окремий двигун з можливістю протилежного напрямку руху, а до водила - барабани лебідки, причому один з двигунів виконаний з можливістю забезпечення незмінної швидкості обертання, а другий двигун - змінної швидкості обертання з однаковим відхиленням в плюсову та мінусову сторону від швидкості обертання першого двигуна.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6500
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100309 С2.pdf187.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.